byulx-XpbaU-me

Num­mis­ten Ruo­ka­la

On­ki­maan­tie 3 Mänt­sä­lä

burgeri-me.jpg
Ravintola%207-2020-62-me.jpg

Menu

Kopio_%20ruokalista2019A4-me.jpg

Pre­mium Bur­ge­rit

Pi­de­tään asiat simp­pe­li­nä, ote­taan Rei­nin Li­han 160g pih­vi ja Ruo­ka­lan omat kas­tik­keet ja brios­sit. 

Näin pa­ri­lal­ta nousee mais­tu­va herk­ku isoon­kin näl­kään.

Saat tie­tys­ti bur­ge­rit myös bey­ond meat kas­vis­pih­vil­lä tai vuo­hen­juus­tol­la.

alk 15.90€

nettimenu-me.jpg

Liek­ki­pii­raat

Flam­meküec­he on yksi Al­sacen tun­ne­tuim­mis­ta eri­koi­suuk­sis­ta.  Hii­vat­to­man ohuen poh­jan pääl­le le­vi­te­tään rans­kan­ker­maa ja va­li­tut täyt­teet.  Liek­ki­pii­ras 

pais­te­taan ra­peak­si tu­li­kuu­mas­sa uu­nis­sa ja näin val­mis­tuu läm­min herk­ku.

alk 11.90€

nettimenu2-me.jpg

Muu­ta syö­tä­vää

Meil­tä saat rei­lut ruo­ka-an­nok­set lo­hi­kei­tos­ta

sa­laat­tei­hin. Kaik­ki an­nok­set si­säl­tä­vät al­kusa­laa­tin ja Ruo­ka­lan pa­ta­lei­pää

alk 13.90€

nettimenu4-me.jpg

Jää­te­lö

Meil­tä laa­duk­kaat Van­han Por­voon Jää­te­lö-teh­taan an­nok­set ja töt­tö­röt. Ko­kei­le ja nau­ti, et pety.

nettimenu3-me.jpg

Kah­vit

Nau­ti meil­lä pelk­kä kah­vi tai tuu­naa sii­hen oma li­suk­kee­si läm­pi­mäis­va­li­koi­mis­tam­me

N_Y88TWmGwA-me

Au­kio­loa­jat


Maa­nan­tai - Per­jan­tai

10.00 - 18.00


Lau­an­tai 

- Sun­nun­tai

10.00 - 19.00


Yh­teys­tie­dot

Num­mis­ten Ruo­ka­la

On­ki­maan­tie 3

04660 Mänt­sä­lä

(Kat­so Google Maps)